• Zakończenie roku szkolnego 2022/2023


     • 23 czerwca 2023 roku uroczyście zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu odebrali  w obecności zaproszonych gości świadectwa i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

      Wójt Gminy Wielgie  osobiście wręczył nagrodę tradycyjnie ufundowaną przez siebie dla Najlepszego Absolwenta -  Oliwiera Łowickiego z klasy VIIIc.

      Uczniem z najwyższą średnią w szkole został Dawid Pilarski z klasy Vb i otrzymał nagrodę ufundowaną przez Przewodniczącą Rady Gminy.

      Wymieni uczniowie dodatkowo otrzymali  nagrody finansowe ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły.

      Najlepszymi sportowcami w roku szkolnym 2022/2023 okazali się: Maja Kobyłecka z klasy VIIIa i Oliwier Łowicki z klasy VIIIc.

      Dziękowaliśmy także uczniom działającym w SU, Wolontariacie i tym, którzy uzyskali 100% frekwencję.

      Wzruszającym punktem było pożegnanie pani Aldony Betkier, pani Agnieszki Flakowskiej i pani Joanny Klaban, które  odchodzą na zasłużoną emeryturę.