• HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

     

     

    Rozpoczęcie roku szkolnego

    4 września 2023 r.

    Dzień Edukacji Narodowej - dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych

    14 października 2023 r.( sobota)

    Zimowa przerwa świąteczna

    23 - 31 grudnia 2023 r.

    Ferie zimowe

    12 lutego – 25 lutego 2024 r.

    Egzamin ósmoklasisty

    14,15,16 maja 2024 r.

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone zgodnie z rozp. z 1.09.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

    8 dni: 14,15,16 maja - egzamin ósmoklasisty,

     propozycje: 2,3 listopada, 22 grudnia, 2 maja, 31 maja,      
                             

    Wiosenna przerwa świąteczna

    28 marca-2 kwietnia 2024 r.

    Zakończenie roku szkolnego

    21 czerwca 2024 r.

     

    I półrocze: 4 września 2023 - 31 stycznia 2024r.

    II półrocze :  1 luty 2024 r. - 21 czerwca 2024r.

     

     


    TERMINY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ
     

    Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych  za I półrocze;

    Termin wystawienia proponowanych ocen za I półrocze 

     

     

    22  grudnia 2023r.

     

    Termin wystawienia ocen za I półrocze

     

     

    19 stycznia 2024r.

    Termin klasyfikacji śródrocznej – termin klasyfikacyjnego zebrania Rady Ped.
    Zebranie plenarne RP –podsumowanie pracy szkoły za I półrocze

    25  stycznia 2024r.

      6 lutego 2024r.

     

    Termin wystawienia proponowanych ocen rocznych. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

     

    13  maja 2024r.

    Termin wystawienia ocen  rocznych

     

     

     13  czerwca 2024r.

     

    Termin klasyfikacji rocznej-  zebranie  klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

     

     

    17 czerwca 2024r.

    Zebranie plenarne RP - podsumowanie pracy szkoły

     

      25 czerwca 2024r.

     


    SPOTKANIA Z RODZICAMI

     

     

    Zebrania z rodzicami

     

    7  września 2023r. ( czw.15.30- 17.00)
      15 listopada 2023r.( śr 15.30 -17.00)
      30  stycznia 2024r.-wywiadówka za   półrocze ( wt 15.30-17.00)
      10 kwietnia 2024r. ( śr 15.30 – 17.00)