• Od września 2022 nasza szkoła uczestniczy w programie "Laboratoria Przyszłości".
     • Szkoły Pełne Talentów

      Kolejny raz wzięliśmy udział w projekcie Szkoły Pełne Talentów. Uczniowie naszej szkoły przy współudziale swoich rodzin i pracowników placówki zbierali Talenciaki na wyposażenie szkoły. W tym roku za zebrane kupony wybraliśmy sprzęt sportowy.

      Dziękujemy Wszystkim, którzy włączyli się w realizację projektu.

     • Edukacja z wojskiem

      17 maja uczniowie klas siódmych oraz ósmej wzięli udział w szkoleniu „Edukacja z wojskiem” - programie edukacyjno-obronnym - przygotowanym i realizowanym we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Program polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń. Jego głównym celem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków, umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.

     • Dni Profilaktyki i Zdrowia

      W tym roku szkolnym Tydzień Profilaktyki i Zdrowia przebiegał pod hasłem „Standardy Ochrony Małoletnich”. Uczniowie dowiedzieli się czym są i kogo obowiązują zasady, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkole i przedszkolu.

      W działania profilaktyczne aktywnie włączył się Wolontariat Szkolny. Uczennice Nadia Tatarewicz, Julia Kamińska i Martyna Wyrwa przygotowały prezentację i przedstawiły kolegom i koleżankom.

     • "Kalendarz majowy"

      "Kalendarz majowy" - to tytuł widowiska słowno - muzycznego, które zostało wystawione w naszej szkole 30 kwietnia. Poprzez odpowiednio dobrane słowa, utwory muzyczne, a nawet popis akrobatyczny przypomniano ważne w majowym kalendarzu wydarzenia, m.in.: Święto Pracy, rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznicę zakończenia II wojny światowej, święto strażaków, Dzień Matki i inne. Występ spotkał się z pozytywnym przyjęciem przez zaproszonych gości, jaki i przez społeczność szkolną.

  • Librus Synergia
  • Biuletyn informacji publicznej
   • Facebook - Szkoła
   • Rada Rodziców
   • Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
   • Ministerstwo Edukacji i Nauki
  • Logowanie

  • Godziny dzwonków

   Wtorek 21.05.2024
  • Kalendarz

    brak danych
  • Galeria zdjęć

    brak danych